Home
 
'Laat originaliteit de creatieve uitlaat zijn.'
 
`Het schilderen wat mij afgelopen tijden heeft gevormd is vrijwel uit verveling ontstaan. Een voorliefde voor een mooi schilderij heeft mij gestuwd in een richting van kunst, die mensen steeds verbaasd en verrast in de zoektocht naar en het vinden van onbespreekbare vormen van gevoelsuiting en verhaling. Concluderend dat sommige dingen alleen te zien zijn om te bespreken, en pas te bespreken nadat ze te zien zijn geweest, hoop ik dat U meer dan die dingen die u al heeft gezien ziet in de schilderijen die ik U op deze site voorschotel. De schilderijen wisselen flink van inhoud en achtergrond, maar herkenbaar blijft mijn stijl in een wirwar van kleur en expressie. Ik bluf beslist dat ze U zullen aangaan.`
 
 

 

 
             Victor Waasdorp

 

 

              

 
 
Victor heeft een zeer eigen levensvisie wat duidelijk zichtbaar is in het werk dat hij maakt.
Totaal onbevangen en niet gehinderd door enig prestatiedrang of wat mensen van zijn werk vinden schildert hij de beelden die in zijn hoofd rondwaren.
Toen hij in 2009 in aanraking kwam met de kunstenaar Johan van Konijnenburg werd voor Victor duidelijk dat hij met schilderen de rust in zijn hoofd kon vinden.
Vanaf dat moment is hij wekelijks ,meerdere dagen, te vinden in het atelier van deze kunstenaar waar hij de nodige ervaring en kennis kan opdoen om de beelden in zijn hoofd nog beter te kunnen weergeven.
 
Voor Victor is het duidelijk dat hij zijn hele verdere leven zal blijven schilderen.
Er is voor hem geen mogelijkheid om optimaal te kunnen functioneren in een reguliere baan in de maatschappij.
Dankzij deze beperking zal hij in staat blijven om de intense kleurrijke schilderijen met de vele bijzondere vormen te kunnen blijven maken.
Een schilderij van Victor is geen doordacht mooi samengesteld plaatje, maar een pure verbeelding van wat er in hem omgaat.